۱۹۵۴، انگلیس. نویسنده و مترجم. رمان‌ها و مجموعه ‌مقاله‌های زیادی نوشته است، معروف‌ترین رمانش Europa نام دارد. پارکس همچنین آثار ایتالو کالوینو، آلبرتو موراویا و آنتونیو تابوکی را از ایتالیایی به انگلیسی ترجمه کرده است.

آبان ۱۳۹۴

نقدی بر ویژگی‌های ادبیات جهانی امروز

همه‌ی نویسنده‌ها درک یکسانی از این‌که برای چه کسی می‌نویسند ندارند. خیلی‌ها ممکن است اصلا فکر نکنند که اثرشان را خطاب به شخص خاصی می‌نویسند. با همه‌ی این‌ها، در دوره‌های تاریخی مشخصی تصور نویسنده‌ها از خوانندگان‌شان دچار تغییر شده و این ناگزیر در شکل متن تولیدی‌شان هم تغییر ایجاد کرده است.

ترس‌اندیشی

آبان ۱۳۹۲

آيا بين مرگ نويسنده‌ها و محتوای آثارشان رابطه‌ای هست؟

بیشترِ شاهكارهای ادبیات داستانی از كشمكشی حل‌نشده یا حتی می‌توان گفت مساله‌ی ساختاریِ بغرنجی در شخصیتِ نویسنده سرچشمه می‌گیرند. مثل كشاكش ترس و شهامت، اسارت و آزادی.