مترجم

آذر ۱۳۹۲

در دوران بزرگ‌سالي‌ام كمتر پيش مي‌آيد كه به پنجابي بخوانم و بنويسم اما آن ‌را به‌خوبي صحبت مي‌كنم. به‌خاطر دارم چگونه با ترس‌هاي اغراق‌شده‌ي مادر از اين‌كه زبان‌مان به‌زودي كهنه خواهد شد، بزرگ شدم.