۱۹۶۴، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی حلقه‌ی منتقدان کتاب برای رمان Motherless Brooklyn (1999). چندین رمان، مجموعه‌داستان و مجموعه‌مقاله نوشته و عمده‌ی شهرتش برای تلفیق ژانرهای مختلف در داستان‌هایش است. مجله‌ی نیویورک‌تایمز رمان The Fortress of Solitude (2003) ‌را به‌عنوان یکی از آثار پرفروش سال انتخاب کرد.

سینماگرد تنها

بهمن ۱۳۹۳

مادرم این فکر را در سر من و برادرم انداخت که مهم نیست برای سینما رفتن سر وقت برسیم، یا حتی ساعت پخش فیلم را قبلِ رفتن بررسی کنیم. عوضش، سرزده از هر کجای فیلم به سینمای بروکلین هایتس می‌رفتیم، تا آخرش را نگاه می‌کردیم، تمام زمان استراحت را می‌نشستیم و بعد اولِ فیلم را تماشا می‌کردیم که طبیعتا نتیجه‌اش می‌شد دوبار تماشای فیلمی که دوستش داشتیم.