۱۹۳۰، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی پن/مالامود (۱۹۹۸) و برنده‌ی جایزه‌ی اسکات فیتزجرالد (۱۹۹۷). از بارت رمان «اپرای شناور»، مجموعه‌داستان «گم‌شده در شهربازی» و داستان‌های «دنیازاد»، «سرگردان در خانه‌ی عجایب و سرگرمی» و «داستان زندگی» به فارسی ترجمه شده است.

دی ۱۳۹۴

شهرزاد، قصه‌گوی محبوب من

اوایل دوره‌ی دانشجویی و بی‌سوادی، بخشی از شهریه‌ام را با بایگانی کردن کتاب‌ها در بخش کلاسیک کتابخانه‌ی دانشگاه جانزهاپکینز که اتفاقا قفسه‎‌های کتابخانه‌ی مدرسه‌ی مطالعات شرقی هم آنجا بود پرداخت می‌کردم. می‌شد ساعت‌ها در آن هزارتوی باشکوه گم شد و خود را با داستان سرخوش و سرشار کرد.