۱۹۳۱، انگلستان. نویسنده و روزنامه‌نگار. با نام اصلی دیوید جان مور کورنول در سال ۱۹۵۰ به استخدام واحد اطلاعات ارتش انگلستان درآمد. اولین رمانش، «آوای مرگ» را هنگامی که هنوز برای سرویس جاسوسی انگلستان کار می‌کرد به نگارش درآورد. شخصیت جورج اسمایلی، یکی از مشهورترین شخصیت‌های رمان‌های جاسوسی اولین بار در همین رمان ظاهر شد. اقتباس‌های سینمایی متعددی از آثار او صورت گرفته‌اند که از جدیدترین نمونه‌های آن اقتباس از رمان‌های Tinker, Tailor, Soldier, Spy
A Most Wanted Manو Our Kind of Traitor بوده‌اند.

آذر ۱۳۹۴

می‌گفتند افتخارات زیادی به دست آورده ولی هیچ وقت او را با یونیفورم ندیده بودیم. خلاصه بگویم، اصل جنس بود. شاید کارش به اندازه‌ی کار ما خسته‌کننده به نظر می‌رسید، ولی او در اصل یک «رفیق مخفی» بود. یعنی یکی از اعضای M.I.6، بالاترین سطح حرفه‌ای جاسوسی در جهان.