۱۹۳۳، هند. بازیگر و نویسنده. برنده‌ی خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن در پانزدهمین جشنواره‌ی فیلم برلین. مجموعه‌زندگی‌نگاره‌ی «Climbing the Mango Trees» از آثار او است.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

مدت‌ها بود که در هنرِ جا دادن سی نفر در دو ماشین به استادی رسیده بودیم. اولین ردیف تشکیل می‌شد از خانم‌های قدکوتاه و نوجوان‌ها که لبه‌ی صندلی عقب ماشین می‌نشستند. بچه‌های لاغرِ ده سال تا دوازده‌ساله روی پای نوجوان‌ها بودند. ردیف سوم را، که روی پاهای ردیف دوم می‌نشستند، بچه‌های زیر ده تشکیل می‌دادند.