۱۳۲۵، قزوین. پژوهشگر و نویسنده. دانش‌آموخته‌ی کارگردانی تئاتر از دانشگاه تهران. از کتاب‌های پژوهشی او می‌توان به «رک و پوست‌کنده»، «کارد زدن به گوجه‌فرنگی» و «تکه قبل از تکه شدن: الفبای آثار ساعدی» اشاره کرد. مجموعه‌داستان «از تیر به مهر» اثر دیگر او است.

بهمن ۱۳۹۶

بعد از مراسم وقتی با چشمانی سرخ از اتاق مامانی بیرون ‌آمدم تا راهی تهران شوم چشمم به یک بانکه سیر ترشی پانزده شانزده‌ساله افتاد که مامانی توی زیرزمین در جای تاریک نگه داشته بود. مطمئنم آن را مامانی گذاشته بود آن‌جا برای آخرین وداع تا توشه‌ی راهم باشد و دست خالی از خانه‌اش نروم.