۱۹۶۴، ایرلند. وکیل، منتقد ادبی و نویسنده‌ی رمان و داستان‌کوتاه. نامزد جایزه‌ی من‌بوکر و برنده‌ی جایزه‌ی پن/ فاکنر سال ۲۰۰۹ برای رمان «هلند».

معرف

آبان ۱۳۹۳

دارم با دوستی از دوران دانشکده، مایکل، ناهار می‌خورم به این نیت پنهانی که ازش بخواهم لطفی در حقم کند. فقط به این خاطر نیست که با او قرار گذاشته‌ام. از مایکل خوشم می‌آید، مثل همه. سرِ آدم را گرم می‌کند. می‌خواهد از همسایه‌اش برای من تعریف کند.