شهریور ۱۳۹۵

وقتي مردم مي‌پرسند چه چيزي باعث شد نويسنده و داستان‌گو شوم، هميشه مي‌گويم تا حد زيادي به‌خاطر تاثيرپذيري از پدربزرگ و مادربزرگ مادري‌ام بود كه بزرگم كرده بودند. مادربزرگم خانه‌مان را همیشه پر از كتاب مي‌كرد. اما تا جايي كه مي‌دانم، بابابزرگ ‌جِسي هيچ‌يك از آن‌ها را نمي‌خواند.