۱۹۶۰، ایتالیا. نویسنده و مدرس نویسندگی خلاق. از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ مشاور ادبی انتشارات اینااودی بوده .مجموعه‌داستان‌های «من آخر از همه پیاده می‌شوم و داستان‌های باورکردنیِ دیگر» (برنده‌ی جایزه‌ی ادبی ستمبرینی) و «داستان» برخی از آثار او هستند.