۱۹۶۷، انگلیس. نویسنده‌ی هندی‌ـ‌‌آمریکایی و برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر برای مجموعه‌داستان «مترجم دردها» (۲۰۰۰). داستان کوتاه «مترجم دردها» از همان مجموعه، برنده‌ی جایزه‌ی
پن/همینگ ‌وی و اُ.‌هنری شده است. ‌همچنین دو رمانِ «گودی» و «هم‌نام» و مجموعه‌داستانِ «خاک غریب» ‌را نوشته که همه‌ی آن‌ها به فارسی ترجمه شده‌اند.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

خودم را اهل ملاحظه نشان می‌دهم و وانمود می‌کنم که تماشایشان نمی‌کنم. به کارهای خانه می‌رسم و باغچه را آب می‌دهم ولی نمی‌توانم خوشحالی و ذوق‌زدگی‌شان را نبینم. صدای دخترها می‌آید که روی چمن می‌دوند. اسم‌هایشان را یاد می‌گیرم. مهمان‌ها اغلب درِ کشویی را باز می‌گذارند، برای همین در مدتی که پدر و مادر دارند در خانه جاگیر می‌شوند و چمدان‌ها را خالی می‌کنند و برای ناهار تصمیم می‌گیرند، حرف‌هایشان را می‌شنوم.