۱۹۶۸، جمهوری دومینیکن. استاد ادبیات خلاق دانشگاه ام‌آی‌تی. برنده‌ی جایزه‌ی پن/ مالامود (۲۰۰۲) و برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر برای رمان
The Bried Wondrous Life of Oscar Wao (این کتاب در فهرست ده اثر برتر داستانی دهه اول قرن بیست‌ویکم قرار گرفت). مجله‌ی نیویورکر، جونو دیاز را در فهرست بیست نویسنده‌ی تأثیرگذار قرن بیست‌ویک قرار داده‌است.

خرداد ۱۳۹۶

در ستايش داستان كوتاه

در این جستار جونو دیاز نویسنده‌ی آمریکایی که برای اولین رمانش برنده‌ی جایزه‌‌ی ادبی پولیتزر شده است از تغییر مسیرش به سمت نوشتن داستان‌کوتاه می‌گوید، از اهمیت نوشتن در این سبک و این‌که چطور توانسته در این قالب به بلوغ دوران نویسندگی‌اش برسد.

آبان ۱۳۹۴

یعنی کامل درک نکردن، برای مهاجر می‌شود منشاء اضطرابی عمیق؛ چون آدم نمی‌داند که صرفا از درک نکردن ناشی شده یا از ضعف خودش. حس من در نوشتن کتابی که زبان‌های مختلفی دارد که همه بهش دسترسی ندارند، بیشتر از انتقال تجربه‌ی مهاجرت، انتقال تجربه‌ای بود که براي مهاجر معذب‌كننده است اما برای دیگر آدم‌ها عادی است. این چیزی است که ما نمی‌‌توانیم درک کنیم: به چنگ نیاوردنِ بخش عظیمی از زبانِ اطراف‌مان.

دی ۱۳۹۳

همان اوایل مامی به این رسید که تلویزیون برایمان خوب است؛ می‌تونید باهاش زبان یاد بگیرید. ذهن‌های جوانِ ما را مثل آفتاب‌گردان‌هایی بشاش و حساس می‌دید که تشنه‌ی نورند، و تا آن‌جا که می‌شد ما را می‌نشاند نزدیکِ تلویزیون تا نور بیشتری به‌مان بخورد.