۱۹۳۸،آمریکا. نویسنده و برنده‌ی جایزه‌ی ملی کتاب آمریکا برای رمان «ایشان» و دو جایزه‌ی اُ. هنری. اولین کتابش درسال ۱۹۶۳ منتشر شد.بیش از چهل رمان وچندین نمایش‌نامه، مجموعه‌ داستان‌کوتاه،‌ شعر و مجموعه‌ی غیرداستانی نوشته است. رمان‌هایش با نام‌های«سیاهاب»، «آنچه به‌خاطرش زندگی کردم» و «بلوند» نامزد دریافت جایزه‌ی پولیتزر شده‌اند. اکنون استاد آموزش نویسندگی خلاق در دانشگاه پرینستون است.