با عروس نسبت دارید یا داماد؟

خرداد ۱۳۹۲

خاطرات يك سالن‌کار تالار پذيرایی

امشب دو نوع غذا سفارش داده‌اند اما نگرانی‌هایمان چندان دوام ندارد. موقع شام‌حدود بیست‌نفر بلند می‌شوند و به صف می‌ایستند تا سینی‌های غذا را دست‌به‌دست به میزها برسانند. انگار برای این کار آموزش دیده‌اند.