فلفل اضافه

آبان ۱۳۹۲

خاطرات يک رستوران‌دار

صحبت‌هایم را قطع می‌کند و محکم می‌گوید: «پرسنل‌تون لیسانس دارن، مارمولک‌ها و سوسک‌ها که لیسانس ندارن! از شکاف‌های سقف می‌آن و می‌افتن تو دیگ‌های غذا.» از حاضرجوابی‌اش خنده‌ام می‌گیرد.