آذر ۱۳۹۴

اصلی‌ترین اتهام وارده این است که زنگ‌های ما گوش ملت را کر می‌کنند. از همين‌جا باید بگویم این اتهام بی‌اساس است، آن‌هم به هزارویک دلیل که الان هیچ‌کدام‌شان یادم نیست. آن‌چه الان به یاد دارم بخشی از خدمات‌ تضميني‌ ما است؛ اين‌که اگر به هر دلیلی، سطح شنوایی یکی از مشتری‌ها كم شود، ما به خانه‌اش می‌رویم و صدای زنگ درش را زیاد می‌کنیم.