خرداد  ۱۳۹۵

سه‌ساله‌ام و تازه لوزه‌هایم را برداشته‌اند. گلویم خیلی درد می‌کند. خيلي‌ها معتقدند باید به بچه‌هایی که لوزه‌هایشان را عمل کرده‌اند بستنی داد. بستنی هم دردشان را تسکین می‌دهد و هم خوشحال‌شان می‌کند.