۱۹۱۴-۱۹۸۴، آرژانتین. نویسنده. دانش‌آموخته‌ی فلسفه است و بر دو دهه داستان‌نویسی آمریکای لاتین تاثیر عمیقی گذاشته است. داستان‌های او مبنای اقتباس‌های سینمای هنری دنیا مثل «آگراندیسمان» به کارگردانی میکل آنجلو آنتونیونی و «آخر هفته» به کارگردانی ژان لوک گدار بوده‌اند. مجموعه‌داستان «قصه‌های قروقاطی» و رمان‌های «لی‌لی» و «امتحان نهایی» از او به فارسی ترجمه شده‌اند.

آذر ۱۳۹۴

پترون فرداي روز ورودش با او در آسانسور برخورد كرد. او را از شماره‌ي كليدي شناخت كه دستش بود و مانند سكه‌ي بزرگ طلايي حمل مي‌كرد. مسئول پذيرش كليدهايشان را گرفت، به تابلو آويزان كرد و شروع كرد به حرف زدن با زن درباره‌ي نامه‌هايش. پترون فرصت يافت نگاهي به زن بيندازد.

یک شاخه گل زرد

آذر ۱۳۹۳

پسرک هم داشت به همان خیابان می‌رفت و آن دو، خجالت‌زده چند کوچه‌ را باهم قدم زدند. در آن لحظه‌ی دشوار نوعی الهام سراغش آمد، الهامی که از جنس توضیح نبود بلکه چیزی بود که ممکن بود با توضیح دادن از بین برود، چیزی که تا سعی می‌کردی توضیحش دهی، مثل حالا، یا مبهم می‌شد یا احمقانه جلوه می‌کرد.