۱۹۸۰، انگلیس. نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار. دبیر بخش داستان هفته‌نامه‌ی نیویورکر. از سال ۲۰۰۳ تا به امروز مسؤول گزینش داستان‌های مجله‌ی نیویورکر است.

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

گفت‌وگویی درباره‌ی داستان «فریب‌ها»

آن سفر بخشی از پروژه‌ای بود که برای جمع‌آوری مقالات سینگر در دست دارم. توی فهرست آثار خوردم به داستانی به نام «فریب‌ها» که به هیچ‌کدام از داستان‌های چاپ‌شده‌ی سینگر نمی‌خورد. به نظر می‌آمد مقاله باشد، برای همین درخواست دادم که متنش را برایم بیاورند. بعد معلوم شد که یک داستانِ منتشرنشده است.