۱۹۶۲، آمریکا. نویسنده و طراح صنعتی. کتاب «تفکر طراحان برند» مجموعه‌ای از مصاحبه‌های او با طراحان صنعتی است که به فارسی ترجمه شده است.

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

روسری‌های دویست‌دلاری و کیف‌دستی‌های ده‌هزاردلاری، شیک و مرتب روی پیش‌خان‌های شیشه‌ای چیده‌ شده ‌بودند، زین‌های براق چرمی روی دیوارها آویزان بودند و همه ـ غیر از من‌ ـ خیلی خیلی پول‌دار به‌نظر می‌رسیدند. فابورگ را پیدا کردم و وقتی خانم فروشنده قیمت را گفت، آب دهانم را قورت دادم. با خودم فکر کردم یک شیشه عطر این‌قدر می‌ارزد یا نه و محجوبانه خواستم که امتحانش کنم.