۱۹۰۸ـ۱۸۳۹، برزیل. نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس. او یکی از شاخص‌ترین نویسندگان آمریکای لاتین است. از سال ۱۹۴۱ جایزه‌ی ادبی د ‌آسیس معتبرترین جایزه‌ی برزیل شده است. از آثار ترجمه‌شده‌ی او به فارسی می‌توان رمان‌های «دن کاسمورو» و «کینکاس بوربا» و مجموعه‌داستان «روانکاو و داستان‌های دیگر» را نام برد.

مهر ۱۳۹۶

ببینید، من می‌توانستم سر تا ته زندگی‌ام را برایتان تعریف کنم. توی این زندگی خیلی چیزهای جالب اتفاق افتاده اما همچو کاری وقت می‌خواهد، روحیه می‌خواهد، کاغذ می‌خواهد و من فعلا فقط کاغذش را دارم. روحیه‌ام که پاک خراب است، وقت هم که انگار چراغ دم صبح. تا چشم به هم بزنی فردا شده و آفتاب درآمده.