۱۹۴۵،آمـریکـا. نویـسنـده. بـرنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر برای مجموعه‌داستان A Good Scent from a Strange Mountain (1993) و برنده‌ی جایزه‌ی ملی مجلات برای برشی از رمان Fair Warning (2001). رمان‌های T،The Star of Istanbul A Small Hotel، Hell و مجموعه‌داستان‌های Had a Good Time ، Severance از آثار او هستند.

نامه‌هاي پدرم

شهریور ۱۳۹۴

دیشب توی یک گنجه، یک بسته نامه پیدا کردم که مال پدرم است. گنجه‌ توی یک انباری پشت خانه‌مان است، این‌جا در آمریکا. الان در لیک‌چارلز در لوییزیانا زندگی می‌کنم، و این بسته‌ی نامه‌ها را ـ یک خروار بسته، صدها نامه ـ بیرون خانه پیدا کردم، یکی‌شان را باز کردم. همه‌ی این‌ها کپی‌هایی ا‌ست که پدر از نامه‌هایش نگه داشته.