۱۹۶۲، افغانستان. نویسنده و کارگردان. دانش‌آموخته‌ی سینما از دانشگاه سوربون. او برای اولین رمانش «سنگ‌ صبور» به زبان فرانسوی برنده‌ی جایزه‌ی ادبی گنکور در سال ۲۰۰۸ شد. رحیمی برای فیلم «خاک و خاکستر» برنده‌ی جایزه‌ی نوعی نگاه در جشنواره‌ی کن سال ۲۰۰۴ شد. رمان‌های «هزارخانه خواب و هراس» و «لعنت به داستایوسکی» از آثار او است.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

شب بود. نهمین شب. سنگین‌ترین، خاموش‌ترین. زمین کرانه‌هایش را زیر سپیدى برف و در سیاهى زمان گم کرده بود. مرد رهنما گفته بود: «در نهمین شب از مرز خواهید گذشت.» همه مخفیانه و خاموش به مرز نزدیک مى‌شدیم. همه از زادگاه خود گریخته بودیم. هر یک به‌خاطر کسى، چیزى، حرفى…