۱۳۸۷ـ۱۳۰۲، اصفهان. بازيگر. دانش‌آموخته‌ي رشته‌ي فلسفه از دانشگاه اصفهان. او از پایه‌گذاران تئاتر در اصفهان بود و در سال ۱۳۴۳ گروه هنری ارحام‌صدر را تاسیس کرد. حاصل چند دهه فعالیت هنری وی ایفای نقش در حدود ۱۵۰ تئاتر و ۲۰ فیلم سینمایی به‌ويژه در حوزه‌ی طنز است كه از آن جمله مي‌توان به فيلم‌هاي «جعفرخان از فرنگ برگشته» و «افسانه‌ي شهر لاجوردي» و نمايش‌هاي «ويس و رامين» و «نفس ماهي» اشاره كرد.

آذر ۱۳۹۵

گفتم: «خيلي معذرت مي‌خواهم همشهريان عزيز، امشب آقاي نورمن ويزدوم مهمان ما است و بايد او را تشويق كنيد نه من را.» بعد اجرا خواهش كردم بيايد خانه‌ي ما و زندگي ايراني را ببيند. گفت: «فردا شب بيايم كه خانم‌تان هم آمادگي داشته باشد.» گفتم: «ظهر مي‌برمت چلوكبابي.» فردايش رفتيم رحيم چلوكبابي كه سنگ تمام گذاشت. بعدش آمديم خانه.