اردیبهشت ۱۳۹۵

گفتن يا نگفتن حقيقت، و تا كجا گفتن يا نگفتن، مسئله‌اي است كوچك‌تر از مسئله‌ي تغيير ديدگاه، چون زندگي‌تان را در هر برهه جور ديگر مي‌بينيد، مانند صعود در كوهستان و تغيير چشم‌انداز در هر پيچ و خم مسير.

مدرسه روسي من

اردیبهشت ۱۳۹۴

يك دهه‌ي بعد در کتاب‌خانه‌ي عمومي نيويورك، در فهرستي زير نام پدرم، نسخه‌اي پيدا كردم از كاتالوگي كه پدرم براي خودش چاپ كرده بود، و اسامی كتاب‌هايي در آن نوشته شده بود كه هنوز به عالم اموات نرفته بودند، بلكه سرحال و تروتازه در قفسه‌هاي کتاب‌خانه‌ي پدرم چيده شده بودند.