۱۳۴۳، مشهد، مترجم. بیشتر ترجمه‌هایش در مباحث نظریِ ادبیات و رمان است. از ترجمه‌های او می‌توان به «سفرهایم با خاله‌جان» (گراهام گرین)، «سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها» (جان تالکین)، «بائودولینو»، «آونگ فوکو» و «اعترافات رمان‌نویس جوان» از اومبرتو اکو اشاره کرد. آخرین کتاب او «مرگ» (تاد مِی) به‌تازگی چاپ شده است.

فرم و قصه پریان

بهمن ۱۳۹۳

قصه‌های پریان چگونه ساخته می‌شوند؟

«لذت قصه‌های پریان در فرم آن‌ها نهفته است.» پی برده‌ام كه خود من به‌طور كلی بیشتر شیفته‌ی لذت حاصل از فرم و به‌طور خاص شيفته‌‌ي فرم قصه‌های پریان هستم و بنابراین مشتاق‌ام آ‌ن‌چه را تكنیك‌های قصه‌های پریان در حق نوشته‌های من انجام داده‌اند و كاری را كه می‌توانند با نوشته‌های شما بكنند، در میان بگذارم.