۱۳۳۲، اهواز. بازیگر و نویسنده. فیلم‌های «چریکه تارا»، «بودن یا نبودن»، «یوسف هور»، «خنده در باران» و سریال‌های «بچه‌های نسبتا بد»، «کلاه پهلوی»، «تبریز در مه» و «روزگار قریب» ازجمله فیلم‌هایی‌اند که در آن‌ها بازی کرده است. از میان تالیفات او می‌توان به این‌ها اشاره کرد: «ت مثل تئاتر»، «بانوی نیلوفر»، «بازیگر» و «قصه‌های آسیه‌آباد».

بهمن ۱۳۹۴

کمر آفتاب که بشکند باغ ملی می‌شود بهشت خدا، مردم ریز و درشت، کوتاه و بلند می‌ریزند داخلش و هر کدام گُله‌ای جا برای خودش انتخاب می‌کند.

شیطان نجیب

دی ۱۳۹۳

بي‌تعارف و بي‌تكلف عرض مي‌كنم چشم كه به اين جهان گشودم، شيطنت به جای خون در رگ‌هایم جاری ‌بود. نه از نوع بدش كه انساني را از چاله‌اي به چاهي بيندازد يا با طرح توطئه‌اي نان‌آوري را از نان‌خوردن بيندازد يا كسي را به گمراهي كشانده و به زمين سرد بزند. خير. شيطنت بنده، جور ديگري بود.

عمویخی

پا که می‌گذارم توی کوچه، شُرشُر عرق است که از سروکله‌ام بیرون می‌زند. از آسمان به‌جای آفتاب آتش می‌بارد و تن را می‌سوزاند. صدای عمویخی در کوچه می‌پیچد. از آن سر کوچه، جمیل‌کوچیکه با یک ربع قالب یخ روی کولش پیدا می‌شود.