دالان نور

تیر ۱۳۹۲

برای اولین‌بار وارد باغ رصدخانه‌ی قدیمی وین شدم که آن زمان داخل شهر بود، در راه کسی را دیدم که اولین سوالم از او این بود: «شما منَجم هستید؟» وقتی پاسخ مثبت او را شنیدم گویی دنیا را به من داده‌اند.