۱۳۵۰، رشت. عکاس، نویسنده و شاعر. رنجبر تا کنون نمایشگاه‌های عکس زیادی برگزار کرده است. مجموعه‌ ‌شعر‌های «دست چپم خواب موهای تو را می‌بیند» و «مغز مادرم» و کتاب «وقتی پروست با کیارستمی چای می‌نوشد» از او منتشر شده است.

شهریور ۱۳۹۷

بیست‌و‌چهار سال است که عکاسی می‌کنم ولی از ابتدا به عکاسی از خانه‌ها علاقه نداشتم. دوست داشتم از هنرمندان عکاسی کنم. کسانی که شعرها و داستان‌هایشان را می‌خواندم و دیدن‌شان آرزویم بود. این‌که چطور سمت خانه‌های قدیمی کشش پیدا کردم و مفهوم سکونت، حریم، خلوت، آرامش برایم اهمیت پیدا کرد برمی‌گردد به حدود بیست سال پیش.