۱۹۴۴، آمریکا. نویسنده. رُدریگز مکزیکی‌تبار است و با خودزندگی‌نامه‌ی Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez به شهرت رسید. سال‌هاست در مجلات تایم و هارپرز مقاله و زندگی‌نگاره می‌نویسد.

به سوی مرز

آذر ۱۳۹۳

دهه‌ی پنجاه، مردهای مکزیکی طبق قرارداد در آمریکا به‌عنوان کارگر زمین، کار می‌کردند. در مرکز شهر توی ساکرامنتو می‌دیدم‌شان. مردهای هم‌سن‌و‌سال خودم را می‌دیدم که یک‌شنبه‌ها در پارک پلازا خوش می‌گذراندند و روی چمن‌ها به پشت می‌افتادند. دوشنبه‌شب‌ها برای مسابقات کُشتی یا سه‌شنبه‌ها برای بوکس به شهر می‌آمدند. در یولوکانتی کار می‌کردند. مردهای بی‌‌زن بودند. مکزیکی‌های بی‌مکزیک.