۱۹۸۷، آمریکا. نویسنده. کارشناس ارشد رشته‌ي داستان و ترجمه‌ي ادبی از دانشگاه کلمبیا. آثار او در نشريات «مینه‌سوتا ریویو»، «لس‌آنجلس ریویو آف بوکس» چاپ شده‌اند. همچنین سردبیر بخش ادبي مجله‌ي «Blunderbuss» است. نخستین رمان او به نام «دختر جنگ» در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

آذر ۱۳۹۵

مردم شهر در حال ناپدید شدن‌اند. مجبورند به سمت شرق بروند. مردم هنگام انفجارهای شبانه به بخار خون بدل می‌شوند. خوش‌شانسیم که صرب‌ها برج تلویزیونی را منفجر می‌کنند، که نمی‌توانیم اخبار را بگیریم و تصاویری را ببینیم که باقی اروپا نظاره می‌کند و نادیده می‌گیرد.

آذر ۱۳۹۵

وقتی جهان شنونده را طاقت‌فرسا می‌یافتم کتاب‌ها همیشه به من حس تسلی و همراهی می‌دادند. از کودکی دفترهایم را با چیزهایی پر می‌کردم که می‌ترسیدم بلند بگویم‌شان. کتابخانه‌ها هم انگار برای من طراحی شده بودند ــ جایی که آدم قرار نیست حرف بزند، برابری تحت سلطه‌ی سکوت.