۱۹۶۸، آمریکا. نویسنده، مدرس و ویراستار افتخاری ماه‌نامه‌ی هارپرز. مقالاتش در نشریاتی چون هارپرز، آنتیوک ری‌ویو و نیویورکر منتشر ‌شده‌اند.

ارابه‌های آتش

مهر ۱۳۹۳

به بهانه‌ی هفتم مهر، روز آتش‌نشان

چنان می‌خواستم آتش‌نشان بشوم که مدت‌های مدید هرگز به این فکر نکردم که شاید نگذارند. نشان‌کرده‌ی آتش بودم. در هم آمیخته بودیم. آتش شومینه با رویاهایی که از ذهنم می‌گذراند، اولین و بهترین روان‌درمان‌گرِ من بود.