۱۹۸۴، آمریکا. نویسنده و فیلم‌نامه‌نویس. ریچ تاکنون دو رمان به نام‌های
Elliot Allagash و What in god’s Name و مجموعه طنزهایی به نام‌های
Spoiled Brats، Free-Range Chickens
نوشته که به زبان‌های متعددی ترجمه شده‌اند.

خواستگاري‌هاي شگفت‌انگيز

تیر ۱۳۹۴

از ماشین پیاده شدیم و ناخدا را پیدا کردیم که تقریبا انگلیسی بلد نبود و قبول هم نمی‌کرد که کشتی را برگرداند. برای همین مارک یک حلقه با نگین الماس از جیبش بیرون ‌آورد که لابد می‌خواست بدهد به من، و به ناخدا گفت: «اگه این رو بهت بدیم، می‌بریمون به خشکی؟» ناخدا حلقه را گرفت و با چشم نیمه‌بسته نگاهی بهش انداخت و سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد.