۱۸۸۷ـ۱۹۵۰، روسیه. نویسنده‌. اغلب آثار او حدودا چهل سال پس از مرگش منتشر و در همین سال‌های اخیر به زبان‌های دیگر ترجمه شد. به او لقب «آشنای ناشناس» داده‌اند. او هم‌زمان با کافکا آثاری خلق کرده که با آثار این نویسنده‌ی بزرگ برابری می‌کند و منتقدان او را پیش‌کسوت ناشناخته‌ی بورخس می‌شمارند. داستان «کوآدراتورین»، که سال ۱۹۲۶ نوشته شده است، یکی از مشهورترین آثار او است و امروز از مهم‌ترین آثار دوره‌ی ابتدایی مدرنیسم نامیده می‌شود.

مرداد ۱۳۹۵

دست غریبه از کیف‌دستی بیرون پرید و یک لوله‌ی باریک سیاه به سوتولین داد که با درِ پیچی محکم و مهروموم سربی‌اش به لوله‌ی رنگ بی‌شباهت نبود. سوتولین کمی معذب و سرگشته لوله‌ی لغزان را در دست به بازی گرفت و، هرچند اتاق تقریبا تاریک شده بود، کلمه‌ی «کوآدراتورین» را بر برچسب لوله تشخیص داد که بسیار واضح و خوانا حک شده بود.