۱۳۳۷، تهران. مترجم. فارغ‌التحصیل رشته‌ی ادبیات انگلیسی. او از فعالان ادبیات در زمینه‌ی ترجمه است. از ترجمه‌های طاهری می‌توان به رمان‌های «خانم دَلُوِی» اثر ویرجینیا وولف، «معمای آقای ریپلی» نوشته‌ی پاتریشیا های‌اسمیت و «پیرمرد صدساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد» از یوناس یوناسون، مجموعه‌داستان‌ «کلیسای جامع» نوشته‌ی ریموند كارور و کتاب‌های «مبانی نقد ادبی»، «درسگفتارهای ادبیات روس» اشاره كرد.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

یک خط می‌کشند، دیوار بالا می‌برند و دروازه و این‌جور چیزها، می‌گویند بعضی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و بقیه نمی‌توانند خارج بشوند، می‌گویند همه‌ی چیزهایی که داخل کشور است چیزهای خاص است و در داخل خطی که کشیده‌اند قضایا این‌طوری است، قانون وضع می‌کنند، رسومی دارند و یک زبان، یا دو زبان، یا پنجاه‌وچهار زبان، بستگی دارد به کشورش.

آبان ۱۳۹۶

جهان چنان وسیع است که حیات هوشمند قطعا بارها پیدا شده است. جهان در ضمن چنان کهن است که حتی نوعی حیات مجهز به فناوری هم فرصت داشته که تکوین بیابد و کیهان را پر کند. با این‌همه در هیچ‌کجا جز بر کره‌ی زمین حیات وجود ندارد. انسان‌ها به این پدیده تناقض فِرمی می‌گویند.