۱۳۳۷، بندر ترکمن. مترجم، مدرس دانشگاه و پزشک. دانش‌آموخته‌ی پزشکی از دانشگاه ساپینزای رم. رمان «اعترافات یک جوان سرخورده‌ی امروزی» اثر دانیل ماریانی ترجمه‌ی او است.

مرداد ۱۳۹۷

از همان اول سفر، آن عقب سر این‌که کی وسط بنشیند دعوا داشتیم چون جای خیلی ناراحتی بود، به‌خصوص وقتی از پستی‌بلندی‌های خیابان رد می‌شدیم‌ از هیچ‌طرف نمی‌توانستیم خودمان را نگه داریم و خیابان‌هایمان هم پر از تپه و چاله با شیب‌های تند بود.