۱۳۲۵، همدان. مترجم و شاعر. کارشناس اقتصاد. برنده‌ی جوایز کتاب سال برای ترجمه‌ی رمان «جنگ آخر زمان» اثر ماریو بارگاس یوسا و ترجمه‌ی رمان «خاطرات پس از مرگ براس کوباس» و مجموعه‌داستان «روانکاو» اثر ماشادو د آسیس به‌ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳. از کوثری ترجمه‌های متعددی منتشر شده است که از آن‌ها می توان به رمان‌های «آئورا» و «حکومت نظامی»، مجموعه‌داستان «داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین» و نمایشنامه‌های «آیسخولوس»، «سنکا» و «ائوریپیدس» اشاره کرد.

مهر ۱۳۹۶

ببینید، من می‌توانستم سر تا ته زندگی‌ام را برایتان تعریف کنم. توی این زندگی خیلی چیزهای جالب اتفاق افتاده اما همچو کاری وقت می‌خواهد، روحیه می‌خواهد، کاغذ می‌خواهد و من فعلا فقط کاغذش را دارم. روحیه‌ام که پاک خراب است، وقت هم که انگار چراغ دم صبح. تا چشم به هم بزنی فردا شده و آفتاب درآمده.

اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

گفته بود راز را هر قدر بیشتر توی دل خودت نگه داری عمیق‌تر و پرمایه‌تر می‌شود. این حرف او لابد حالا توی کله‌ی ما می‌چرخید. گارسیا از سکوت مردم بومی برایمان حرف زده بود و از اینکه چطور خودشان را به لالی می‌زنند و چطور به درک این نکته رسیده‌اند که هیچ مهاجمی تا وقتی زبان‌شان را بلد نباشد نمی‌تواند به معنای واقعی به‌شان غلبه کند، هر قدر هم که خشم و خروش نشان بدهد و توپ و تفنگش پرزور باشد و دوز و کلک‌هایش زیرکانه.