آبان ۱۳۹۶

گفت‌وگو با تد چیانگ درباره‌ی سیر داستان علمی‌تخیلی در چند دهه‌ی اخیر

کتاب‌هایی را كه درباره‌ی پدیده‌های غیرعادی و فراطبیعی بود هم خیلی دوست داشتم، چیزهایی مثل هیولای دریاچه‌ی ‌نس یا پاگُنده. فکر کنم میلم را به چیزهای عجیب این‌طوری سیراب می‌کردم تا این‌که بالاخره داستان علمی‌تخیلی را کشف کردم.

موریسون اوکولی

اردیبهشت ۱۳۹۲

تو با مدرک‌های دکترایت برنگشتی. خیلی دوست داشتم با آن‌ها دفنت می‌کردم. شاید مردم هم از من تقلید می‌کردند و موقع دفن قوم‌وخویش‌های درس‌خوانده‌شان همین‌کار را می‌کردند. ما این‌جا کشته‌مُرده‌ی تقلیدیم.