۱۳۲۴، لنگرود. مترجم. دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی علوم سیاسی از دانشگاه تهران. رمان‌های «کوری»، «بادبادک‌باز»، «زن در ریگ روان» و «کافکا در کرانه» از ترجمه‌های او است.

شهریور ۱۳۹۷

شب رسید و باد آرام گرفت. در پاسگاه پلیس سر راه ده‌کوره، پلیس درجه‌دار پیری تک و تنها نشسته بود و کف پاهایش را جلو بخاری داغ سرخ گرم می‌کرد و سیب‌زمینی پوست می‌کند. رادیو یکریز ور می‌زد اما او توجهی نداشت. غرق خواب و خیال خوش بود.