۱۹۵۳، فرانسه. نویسنده، نمایشنامه‌نویس و مترجم. از او آثار زیادی در حوزه‌های مختلف منتشر شده است. رمان‌های «Paysage fer» و «Calvaire des chiens» و مجموعه‌مقاله‌ي «Fragments du dedans» از آثار او هستند.

مرداد ۱۳۹۶

من مادر پدربزرگم را دیده‌ام. نابینا بود. در آشپزخانه‌ی پایین ‌می‌نشست. با آن میز گرد و بوفه، با آن در زرد که مستقیم به پارکینگ باز می‌شد، سروصدای دستگاه شتاب‌دهنده که برای بررسی وضعیت سوخت‌رسانی در خلأ ضربه می‌زد، صدای خرخر خفه‌ی کمپرسور موقع راه‌اندازی‌اش، سکسکه‌های بی‌وقفه‌ی او.