۱۹۳۳ـ۲۰۰۳، آمریکا. نویسنده و مدرس دانشگاه. اولین مجموعه‌‌داستان او با نام «Going Places» در سال ۱۹۶۹ منتشر شد. مجموعه‌داستان «ناخمن» از این نویسنده به فارسی ترجمه شده است. از دیگر آثار او می‌توان به مجموعه داستان‌های
«I Would Have Saved Them If I Could» و «A Girl With a Monkey» اشاره کرد.

خرداد ۱۳۹۷

چقدر زندگی نویسنده به آثارش سرایت می‌كند؟

به‌گمانم ما، کم‌و‌بیش، هنگام نوشتن برای خودمان اسم و رسم می‌سازیم و برای همین همیشه میل داریم از خودمان بنویسیم. وقتی مردم می‌پرسند که آیا با دست می‌نویسی یا با ماشین‌تحریر یا رایانه، در واقع مشتاق‌اند بدانند چقدر نوشته‌تان شخصی است.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

مندل با خواندن این انتقادها متوجه شد «حتی کارشناس‌ها هم ممکن است حرف‌شان یکی نباشد». از این مهم‌تر، مواردی که حرف‌هایشان با همدیگر نمی‌خواند نشان‌دهنده‌ی فضایی برای فکر کردنِ نویسنده است. احتمالا می‌توانست همین فضا را بچسبد و از طریقش ساتیِ مانا را مناسب انتشار کند.

اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

مسئله‌ی فرضیه‌ی ماقبل آخر زمان جنگ جهانی دوم توسط رمزنگاران خبره‌ی انگلیسی مطرح شده بود که رمز ماشینِ «انیگما» را شکسته بودند. آلمانی‌ها که آن‌ها هم خبره بودند، رمز انگلیسی‌ها را شکستند. مردان و چند تایی هم زن ماهر در حل معماها در سايه مي‌نشستند و پیغام‌های رمزی دشمن را تحلیل می‌کردند تا سربازان، دریانوردان و هوانورداني بی‌نام از انفجار تكه‌تكه شوند، غرق شوند، زنده‌زنده بسوزند.