۱۹۷۰، آمریكا. نویسنده، آهنگساز و مدرس دانشگاه. رمان «The Light of Falling Stars» نوشته‌ی او سال ۱۹۹۷ برنده‌ی جایزه‌‌ی بهترین نویسندگان تازه‌كار بارنز اند نوبل شد. رمان «Broken River» و مجموعه‌داستان «Pieces for the Left Hand» از دیگر آثار او است.

دی ۱۳۹۶

دیری نگذشت که آقای ‌نانوا با دستیارانش از راه رسید. دارم سعی می‌کنم قضیه را بدون تاکید خاصی تعریف کنم چون از آقای ‌نانوا خوشم نمی‌آید و دلم می‌خواهد شهرت و محبوبیتش را کم‌اهمیت جلوه دهم اما ورودش از آن ورودها بود، در میان تشویق آرام مشتریان، ون جعبه‌مانند قرمزش را که شبیه فر اجاق‌گاز بود کنار جدول پارک کرد.