۱۹۶۵، آمریکا. نویسنده. آثارش در نشریات هارپرز و ریورتیث منتشر شده است. Impersonating Elvis نوشته‌ی اوست که اثری غیرداستانی است.

متأسفیم

نتوانستیم آن‌چه شما به‌دنبالش بودید را پیدا کنیم. شاید جستجوی دوباره یاری‌تان کند.