۱۹۶۲، انگلیس. نویسنده و شاعر. برنده‌ی جایزه‌ی گاردین و جایزه‌ی بنیاد نویسندگان مشترک‌المنافع برای رمان «حادثه‌ای عجیب برای سگی در شب». رمان‌های «A Spot of Brother» و «The Red House» از آثار دیگر او است.

خرداد ۱۳۹۷

مردانی که چرخ‌وفلک بزرگ را می‌گردانند سعی می‌کنند هر واگن را به‌نوبت خالی کنند اما کسانی که بالا گیر افتاده‌اند جیغ می‌کشند و آن‌هایی که پایین‌ترند حاضر نیستند صبر کنند نوبت‌شان برسد و می‌پرند بیرون؛ بعضی‌ها قوزک پایشان می‌شکند، بعضی‌ها مچ دست‌شان.

تفنگ

مرداد ۱۳۹۲

وقتی برمی‌گردی و پشت سرت را نگاه می‌کنی درمی‌یابی که اگر رویدادها فقط کمی متفاوت رخ می‌داد، حالا زندگی‌ات مثل یکی از آن ارواح سرگردان بود که به‌سرعت در تاریکی گم می‌شوند.