فقط نوشتن واقعی است

آذر ۱۳۹۳

اگر به خودم بگویم که همیشه در حال نوشتن یک چیز هستم، احتمال دارد از نوشتن دست بکشم! این خیلی یاس‌آور است. متن‌هایم حس یک کالئیدوسکوپ را به من می‌دهند، با شکل‌های مشابهی که همیشه تکرار می‌شوند. همیشه حس می‌کردم با هر کتاب، خودم را از چیزی خلاص می‌کنم، چیزی را بیرون می‌ریزم تا برای نوشتن چیزی که واقعا می‌خواهم بنویسم، آزادی عمل داشته باشم. اما این اتفاق نمی‌افتد.