يك ميليون ايده

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

گفت‌و‌گو با کاميلو خوسه‌سلا درباره‌ی نوشتن، ترجمه و ويرايش

نويسنده طبق چيزي مي‌نويسد كه دلش مي‌خواهد بگويد. بعد كه مشخص شود گفته‌اش درست بوده يا نه، بحث ديگري است. درمجموع، آدم نبايد از برداشت مخاطب يا منتقد خيلي برنجد، وگرنه قافيه را مي‌بازد. اين‌كه نيازي به توضيح ندارد.