شهریور ۱۳۹۵

‌در سردترین شب سال، مرد دیوانه‌ای را که از سرما به‌شدت یخ زده بود به مرکز درمانی بوستون بردند. پلیس او را برهنه درون یک مقوا، زیر یک پل هوایی پیدا کرده بود. روی مقوا با ماژیک سیاه این کلمات ناخوانا نوشته شده بود: «ماشین زمان.»