۱۳۵۰، تهران. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب برای رمان «آبی‌تر از گناه» (۱۳۸۳) برگزیده‌ی هفتمین دوره‌ی جایزه‌ی بین‌المللی رشد برای کتاب «به دنبال فردوسی» (۱۳۸۷). مجموعه‌داستان‌های «نمی‌توانم به تو فکر نکنم سیما»، «یکی از همین روزها ماریا» و «کنار نیا مینا» و کتاب‌های «ده داستان‌نویس: بررسی ادبیات داستانی معاصر»، «ریخت‌شناسی قصه‌های قرآن: بازخوانش دوازده قصه‌ی قرآنی» و کتاب‌های «ویرایش و اهمیت آن در آثار کودک و نوجوان»، «به دنبال امیرکبیر» (در حوزه‌ی ادبیات نوجوانان) از دیگر آثار او هستند.

آذر ۱۳۹۶

نشستم کنارش. مردد بودم بیدارش کنم یا بگذارم چرتش را ادامه دهد که دیدم عملا کاسبی ناخواسته‌اش رونق گرفت. دیدن پیرمرد فرتوت خواب‌رفته در کنار پسرک مغمومی که باید محصل می‌بود ترحم‌انگیزتر از تنهایی پیرمرد بود. مردم می‌گذشتند و مشتاق‌تر از پیش پول کف دست پیرمرد می‌گذاشتند.

دی ۱۳۹۴

انتخاب که نمي‌‏شود کرد. یکى پولدار به دنیا مي‌‏آید، یکى فقیر، یکى آلن‌دلون، یکى هم گوژپشت نتردام. سهم ما، ما که مي‌‏گویم منظورم مردانِ طایفه‌ی مادرى است، سهم ما هم پولدارى بود، هم آلن‌دلونى. هیچ هم شوخى نمي‌کنم. در این شهر از هر که بپرسى، به سه‌‌چیز مشهوریم: یکى ثروت بى‏حساب که محصول مغازه‏‌ها و خانه‌‏ها و زمین‏ه‌ایى بود که آقایى، پدربزرگ مادرى‌مان، از سر تفنن یا آینده‏‌نگرى به مفت خریده بود.