۱۳۲۲، اصفهان. نويسنده. كارشناس ارشد ادبيات تطبيقي از دانشگاه تهران. از اعضاي جنگ ادبي اصفهان در دهه‌‌ی چهل و پنجاه. با مجلات ادبي متعددي همكاري كرده است. رمان «سرباز کوچک» و مجموعه‌داستان‌هاي «صورت ببر» و «نوروز آقاي اسدي» از آثار او است. «ادبيات و سنت‌های کلاسيک» حاصل ترجمه‌ی‌ مشترك او با مهين دانشور است.

آذر ۱۳۹۵

استراليا به هر ‌حال سرزميني دور از دست بوده و معلوم است كه براي ارتقاي سطح فرهنگ، اقتصاد و مدنيت چنين كوششي بكند. طبعا مدرس زبان بايد علاوه بر آموزش زبان در باب جغرافياي تاريخي و فرهنگي منطقه هم اطلاعات درخور عرضه كند. اما علي‌رغم ذهنيت من، گاه در اين كلاس‌ها دانشجوياني حضور مي‌يافتند كه حيرت مرا برمي‌انگيخت.