شهرزاد قصه‌گو داريم نه شهراد

شهریور ۱۳۸۹

گفت‌وگو با دكتر حسين پاينده درباره داستان زنان در ادبيات معاصر ايران

اگر يك مرد در روانش تعادلي بين خود و آنيماي پنهانش به وجود بياورد، قطعا رابطه‌اش با همسرش متعادل‌تر مي‌شود، زيرا ديگر زن براي او «ديگري» نيست بلكه بخشي از نفسِ خود اوست.